^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Funcții

Subcompetențe_Funcții_9

3.1. Identificarea şi apli-carea terminologiei, a no-taţiilor aferentenoţiunii de funcţie în diverse contexte.
3.2. Identificarea unor dependenţe funcţionale în situaţii reale şi/sau modelate, inclusiv de tipul funcţiei de gradul II.

3.3. Formularea de exemple simple de dependenţe funcţionale din diverse domenii, inclusiv din viaţa cotidiană.
3.4. Deducerea proprietăţilor funcţieide gradul II (zerouri, semn, monotonie,extreme) prin lectura grafică şi/sau analitică.
3.5. Utilizarea algoritmu-lui de studiu a funcţiei de gradul II în rezolvări deecuaţii, inecuaţii, proble-me, situaţii- problemă, în studiul unor procese fizice, chimice, biologice, economice, sociale, modelate prin funcţii.
3.6. Explorarea unor proprietăţi cu caracter local şi /sau global a unorfuncţii în situaţii reale şi /sau modelate.
3.7. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicatcu referire la funcţii, recurgînd la argumentări.

Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.