^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Probabilitate

Subcompetenţe

3.1. Identificarea şi clasificarea evenimentelor după diverse criterii.
3.2. Calcularea probabilităţii producerii unui eveniment în situaţii reale şi/sau modelate utilizînd raportul: numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile.
3.3. Utilizarea terminologiei aferente elementelor de probabilitate şi statistică matematică în diverse contexte.
3.4. Identificarea şi aplicarea în diverse contexte a conceptelor de bază ale statisticii matematice.
3.5. Reprezentarea rezultatelor observaţiilor, fenomenelor fizice, economice, sociale prin desene, tabele, grafice, diagrame
şi extragerea informaţiilor din tabele, liste, diagrame statistice.
3.6. Interpretarea şi transpunerea în limbaj matematic a unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice şi probabilistice.
3.7. Organizarea şi interpretarea datelor de tip cantitativ, calitativ utilizînd achiziţiile statistice şi probabilistice.
3.8. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă de statistică matematică şi/sau probabilitate în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

3.9. Organizarea şi algoritmizarea datelor utilizînd tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale.
3.10. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilităţii pentru efectuarea analizei de caz.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Elemente de teoria probabilităților

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Eveniment. Clasificarea evenimentelor
2 Definiţia clasică a probabilităţilor
3 Evenimente aleatoare
4 Evenimente aleatoare independente
5 Operaţii cu evenimente aleatoare
6 Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor
7 Evaluare sumativă
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.