^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Paralelism spațiu

Paralelism în spațiu

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Axiomele planului. Proprietăți. ale planului.
2 Poziţia relativă ale dreptelor în spaţiu.
3 Drepte paralele în spaţiu.
4 Poziţiile relative ale dreptei şi  planului.
5 Dreapta paralelă cu planul, proprietăţi ,criteriu. Aplicații.
6

Poziţia relativă a două plane.

7 Plane paralele, proprietăţi, criteriu.
8 Aplicații ale paralelismului în spațiu.
9 Ora de sinteză
10 Ora de sinteză integrativă
11 Evaluare sumativă
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.