^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Numere complexe

Subcompetente.Numere complexe

3.1. Utilizarea terminologiei aferente noţiunii de număr complex în diverse contexte.

3.2. Aplicarea numerelor complexe scrise în formă algebrică, a operaţiilor cu ele în rezolvări de probleme.

3.3. Alegerea strategiilor de rezolvare a problemei în vederea efectuării calculelor cu numere complexe.

3.4. Selectarea unor algoritmi specifici calculului cu numere complexe pentru efectuarea unor calcule şi rezolvarea de ecuaţii în mulţimea C.

3.5. Determinarea unor analogii între proprietăţile operaţiilor cu numere reale şi numere complexe şi utilizarea acestora în rezolvări de probleme.

3.6. Generalizarea noţiunii de număr prin extinderea acestuia de la noţiunea de număr natural la noţiunea de număr complex.

Log in to comment
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.