^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

F. putere. F. radical

Subcompetene. Funcţia putere. Funcţia radical

3.1. Să recunoască  dependenţe funcţionale în situaţii reale şi/sau modelate.
3.2. Să reprezinte în diverse moduri (analitic,grafic, tabelar, prin diagrame) a unor dependenţe funcţionale, inclusiv cotidiene.
3.3. Să deducă unele proprietăţi ale funcţiilor  numerice prin lectură grafică şi/sau analitică.
3.4. Să aplice algoritmului de studiu al funcţiei în rezolvări de probleme, situaţii-problemă, în studiul unor procese fizice, chimice, biologice, sociale, economice modelate prin funcţii.
3.5. Să exprime în limbaj matematic  situaţii concrete, ce se pot descrie prin funcţii de gradul I, II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia exponenţială, funcţia logaritmică, proporţionalitatea directă, proporţionalitatea inversă.
3.6. Să clasifice funcţiile studiate după diverse criterii.
3.7. Să rezolve tipurir studiate de ecuaţii, inecuaţii, sisteme.
3.8. Să modeleze  situaţii cotidiene simple prin intermediul ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor studiate.

Log in to comment
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.