^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

F. putere. F. radical

Funcția putere.Funcția radical

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea  de funcţie putere. Graficul funcţiei putere. Proprietăţi ale funcţiei putere.
2 Noţiunea  de funcţie putere. Graficul funcţiei putere. Proprietăţi ale funcţiei putere.
3 Noţiunea funcţie radical. Graficul funcţiei radical. Proprietăţi ale funcţiei radical.
4 Noţiunea funcţie radical. Graficul funcţiei radical. Proprietăţi ale funcţiei radical.
5

Ecuaţii iraţionale de tipul:

 şi reductibile la ele.

6

Ecuaţii iraţionale de tipul:

 şi reductibile la ele.

7 Ora de sinteză
8 Evaluare sumativă
Log in to comment
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.