^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Patrulatere

Subcompetențe_Patrulatere_8

10.1. Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în situaţii reale şi/sau modelate.

10.2. Clasificarea patrulaterelor,utilizînd proprietăţile particulare ale acestora.
10.3. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patru-laterelor studiate în diverse contexte
10.4. Rezolvarea unor probleme practice ce ţin de aplicarea patrulaterelor şi proprietăţilor acestora.
10.5. Identificarea şi aplicarea terminologiei, a notaţiilor aferentenoţiunii de patrulater în diverse contexte.
10.6. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv în contextul patrulaterilor studiate.
10.7. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

10.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicatcu patrulatere, recurgînd la
argumentări,demonstraţii.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.