^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Ecuații, inecuații, sist. gr. I

Ecuații de gradul I cu o necunoscută. Inecuații. Sisteme

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiune de ecuaţie de gradul I cu o necunoscută. Recapitulare și completări.
2

Noţiune de ecuaţie de gradul I cu două necunoscute.

Graficul Panta dreptei

3 Noţiunea de sistem de două ecuaţii de gradul I cu două necunoscute. Transformări echivalente.
4 Metode de rezolvare a sistemelor de două ecuaţii de gradul I cu două necunoscute.
5 Metode de rezolvare a sistemelor de două ecuaţii de gradul I cu două necunoscute.
6 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor și/sau sistemelor de ecuaţii .
7 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor și/sau sistemelor de ecuaţii .
8 Inegalităţi numerice. Proprietăţi. 
9 Intervale de numere reale. Operaţii (reuniunea, intersecţia).
10 Noţiune de inecuaţie de gradul I cu o necunoscută. Recapitulare și completări.
11 Rezolvarea inecuaţiilor de gradul I cu o necunoscută și reductibile la acestea.
12 Noţiunea de sistem de inecuaţii de gradu I cu o necunoscută.
13 Noţiunea de sistem de inecuaţii de gradu I cu o necunoscută.
14 Rezolvarea sistemelor de inecuaţiilor de gradul I cu o necunoscută şi reductibile la aceastea.
15 Ora de sinteză
16  Ora de sinteză integrativă
17 Evaluare sumativă
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.