^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Ec. de gradul II

Subcompetenţe

5.1. Identificarea în diverse enunţuri şi aplicarea în diverse contexte a terminologiei, a notaţiilor  aferente noţiunii de ecuaţie de gradul II cu o necunoscută.

5.2.  Evaluarea şi analizarea rezolvării unei ecuaţii de gradul II în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

5.3. Transpunerea unei probleme, situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor de gradul II cu o necunoscută sau reductibile la acestea, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.  

5.4. Clasificarea ecuaţiilor de gradul II  după diverse criterii.  

5.5. Utilizarea algoritmului de rezolvare a ecuaţiilor de      gradul II în diverse contexte reale şi/sau modelate, inclusiv la descompunerea trinomului de gradul II în produs de factori.  

5.6. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu ecuaţii, recurgînd la argumentări

Log in to comment
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.