Proiectare de scurtă durată

Subcompetențe la Numere raționale. Clasa a VII-a

1.1. Identificarea numerelor raţionale şi a formei de scriere a unui număr raţional în contexte diverse.
1.2. Utilizarea de algoritmi de calcul cu numere raţionale în rezolvări de probleme.
1.3. Aplicarea proprietăţilor operaţiilor, ordinea operaţiilor şi a semnificaţiei parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere raţionale.
1.4. Aplicarea modulului unui numărr raţional şi a proprietăţilor acestora în contexte diverse
1.5. Transpunerea unei situaţii- problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatelor.
1.6. Completarea succesiunii de numere raţionale asociate după reguli identificate şi/sau date.

1.7. Utilizarea terminologiei aferente numerelor raţionale în contexte diverse, inclusiv în comunicare
.
1.8. Justificarea unui rezultat sau demers simplu cu numere raţionale, susţinerea propriior idei şi viziuni, recurgînd la argumntări.