^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Numere întregi

Subcompetenţe la Numere întregi. Clasa a VI-a.

2.1. Scrierea, citirea, compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axă a numerelor întregi.

2.2. Identificarea şi utilizarea în situaţii reale şi/sau modelate a numerelor întregi.

2.3. Efectuarea calculelor cu numere întregi utilizînd proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului întreg.

2.4. Aplicarea operaţiilor cu numere întregi, a ordinii operaţiilor, a semnifiaţiei parantezelor şi procedurelor de calcul în rezolvări de probleme.

2.5. Estimarea şi aproximarea, utilizîmd rotunjirile, a rezultatelor unor calcule cu numere întregi.

2.6. Rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0, a – divizor al lui b); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0, b – divizor al lui a) în Z, utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

2.7. Investigarea valorii de adevăr (adevăr / fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.

Log in to comment
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.