^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Numere întregi

Obiective.Numere întregi. Operaţii cu numere întregi. Clasa a VI-a

Elevii vor fi capibili:

 2.1. Să scrie, să citească, să comparare, să ordoneze şi să reprezinte pe axă numere întregi.

 2.2. Să identifice şi să utilizarea în situaţii reale şi/sau modelate  numere întregi.

 2.3.Să efectueze calcule cu numere întregi utilizînd proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului întreg.

 2.4. Să aplice operaţii cu numere întregi, ordinea operaţiilor,  semnificaţia parantezelor şi procedurele de calcul în rezolvări de probleme.

2.5. Să estimeze şi să aproximeze, utilizîmd rotunjirile, a rezultatelor unor calcule cu numere întregi.

2.6. Să rezolve ecuaţiilor de tipul: x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0, a – divizor al lui b); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0, b – divizor al lui a) în Z, utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

2.7. Să investigheze valori de adevăr (adevăr / fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.

Log in to comment
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.