^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Mulțimea nr. raționale

Subcompetențe la Numere raționale. Clasa a VI-a

3.1. Scrierea, citirea compararea, ordonarea şi reprezenta-rea pe axă a numerelor raţionale.

3.2. Identificarea şi utilizarea în situaţii reale şi/sau modelate a numerelor raţionale.

3.3. Efectuarea calculelor cu numere raţionale utilizînd proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului raţional.

3.4. Aplicarea operaţiilor cu numere raţionale, a ordinii operaţiilor, a semnifiaţiei parantezelor şi procedurelor de calcul în rezolvări de probleme.

3.5. Rezolvarea ecuaţiilor de tipul x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0) în Q, utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

3.6. Estimarea şi aproximarea rezultatelor unor calcule cu numere raţionale.

3.7. Reprezentarea unor date sub formă de tabele şi/sau de diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizînd numere raţionale, inclusiv, rapoarte, procente.

3.8. Investigarea valorii de adevăr (adevă/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.

3.9. Analiza veridicităţii unor rezultate obţinute prin măsurare sau prin calcul cu numere raţionale.

3.10. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple, pornind de la un enunţ parţial sau un model (diagramă, grafic, figură geometrică, formulă, ecuaţie, condiţie).

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Mulțimea numerelor raționale

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de număr raţional
2 Modulul unui număr raţional. Proprietăţi
3 Modulul unui număr raţional. Proprietăţi
4 Forme de reprezentare a numerelor raţionale
5 Compararea numerelor raţionale
6 Rotunjirea numerelor raţionale
7 Adunarea şi scăderea numerelor raţionale
8 Proprietăţile adunării
9 Desfacerea parantezelor
10 Înmulţirea şi împărţirea numerelor raţionale
11 Proprietăţile înmulţirii
12 Puterea numărului raţional cu exponent număr natural
13 Media aritmetică
14 Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Q
15 Oră de sinteză
16 Oră de sinteză integrativă
17 Evaluare sumativă
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.