^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Clasa a VI-a

V.6.Elemente de geometrie

Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Noţiuni geometrice.      
2 Noţiuni geometrice.    
3 Notaţii şi reprezentări.      
4 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor.      
5 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor.      
6 Măsura în grade a unghiurilor.      
7 Măsura în grade a unghiurilor.      
8 Linii frînte.Poligoane.      
9 Linii frînte.Poligoane.      
10 Tipuri de poligoane.      
11 Tipuri de poligoane.      
12 Perimetrul poligonului.      
13 Aria pătratului. Aria dreptunghiului.      
14 Aria pătratului. Aria dreptunghiului.      
15 Evaluare sumativă.      
16 Cercul. Discul.      
17 Lungimea cercului. Aria discului.      
18 Lungimea cercului. Aria discului.      
19 Cubul, cuboid, piramida.      
20 Cubul, cuboid, piramida.      
21 Corpuri rotunde.      
22 Corpuri rotunde.      
23 Activităţi practice pe teren.      
24 Oră de sinteză      
25 Oră de sinteză integrativă      
26 Evaluare sumativă.      
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

II.6.Numere întregi

Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
    Personale Colegi    
1 Mulţimea numerelor întregi.        
2 Axa numerelor.Numere opuse. f_1.pdf      
3 Modulul unui număr întreg.        
4 Modulul unui număr întreg.        
5 Compararea şi ordonarea numerelor întregi.        
6 Adunarea numerelor întregi. Proprietăţi.        
7 Adunarea numerelor întregi. Proprietăţi.        
8 Scăderea numerelor întregi. Proprietăţi.        
9 Scăderea numerelor întregi. Proprietăţi.        
10 Înmulţirea numerelor întregi. Proprietăţi.        
11 Înmulţirea numerelor întregi. Proprietăţi.  PPT      
12 Împărţirea numerelor întregi. Proprietăţi.        
13 Împărţirea numerelor întregi. Proprietăţi.        
14 Evaluare sumativă.        
15 Puterea unui număr întreg cu exponent natural.        
16 Puterea unui număr întreg cu exponent natural.        
17 Ordinea efectuării operaţiilor.        
18 Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Z.        
19 Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Z.        
20 Oră de sinteză        
21 Oră de sinteză integrativă        
22 Evaluare sumativă.        
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

I.Mulțimea numerelor naturale

Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Propoziții advărate. Propoziții false.      
2 Propoziții advărate. Propoziții false.      
3 Mulțimi. Operații cu mulțimi.      
4 Mulțimea numerelor naturale. N și N*.      
5 Operații cu numere naturale.      
6 Operații cu numere naturale.      
7 Divizor. Multiplu.      
8 Criterii de divizibilitate cu : 2, 5, 10n.      
9 Numere pare și numere impare.      
10 Criterii de divizibilitate cu 3 și 9.      
11 Criterii de divizibilitate cu 3 și 9.      
12 Criterii de divizibilitate cu 3 și 9.      
13 Numere prime. Numere compuse.      
14 Descompunerea numărului în produs de factori primi.      
15 Evaluare sumativă.      
16 Cel mai mare divizor comun.      
17 Cel mai mare divizor comun.      
18 Cel mai mic multiplu  comun.      
19 Cel mai mic multiplu  comun.      
20 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor.      
21 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor.      
22 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor.      
23 Rezolvarea ecuațiilor în mulțimea N.      
24 Ora de sinteză.      
25 Evaluarea sumativă.      
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.