^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Polinoame.Fr.algebrice

Subcompetenţe. Polinoame. Clasa a IX-a

2.1. Să identifice şi să clasifice după diverse criterii monoame, polinoame şi fracţii algebrice.

2.2. Să efectueye operaţii cu monoame, polinoame şi fracţii algebrice, să folosească proprietăţile operaţiilor în rezolvări de probleme.  

2.3. Să justifice un demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat privind  monoame, polinoame, fracţii algebrice, recurgînd la argumentări.  

2.4. Să investigheze valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

2.5. Să utilizeze de algoritmi relevanţi pentru optimizarea calculelor cu monoame, polinoame,  fracţii algebrice.  

2.6. Să analizarea rezolvării de probleme, situaţii- problemă în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Monoame. Polinoame. Fracții algebrice

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de monom . Operaţii cu monoame
2 Noţiunea de polinom. Forma canonică a polinomului.
3 Adunarea, scăderea polinoamelor.
4 Inmulțirea polinoamelor.
5 Ridicarea la putere cu exponent natural
6 Împărţirea polinoamelor.
7 Teorema  Bezout
8 Descompunerea polinoamelor în factori ireductibili
9 Noţiunea de rădăcină a polinomului. Rădăcini multiple
10 Noţiunea de rădăcină a polinomului. Rădăcini multiple
11 Noţiunea de fracţie algebrică. DVA.
12 Amplificarea şi simplificarea fracţiilor algebrice
13 Operaţii cu fracţii algebrice
14 Oră de sinteză
15 Oră de sinteză integrativă
16 Evaluarea sumativă
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.