^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Triunghiuri congruente

Subcompetențe_Triunghiuri congruente_7

8.1. Recunoaşterea figurilor geometrice studiate şi a relaţiilor respective în situaţii reale şi/sau modelate.
8.2. Caracterizarea prin descriere şi desen a unei configuraţii geometrice date, inclusiv utilizînd calculatorul.
8.3. Reprezentarea prin desen a figurilor studiate şi confecţionarea
din diferite materiale a figurilor geometrice şi relaţiilor studiate.
8.4. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme, situaţii- problemă şi rezolvarea problemelor obţinute.

8.5. Utilizarea metodei triungiurilor congruente, proprie-tăţilor triunghiurilor în contexte variate.
8.6. Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a relaţionării acestora cu unităţile de măsură adecvate.
8.7. Analiza şi interpretarea
rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice şi la unităţile de măsură studiate.
8.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri geometrice, recurgînd la argumentări, de-monstraţii.
8.9. Construirea unor secvenţesimple de raţionament deductiv.
8.10. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

Triunghiuri congruente

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Relaţia de congruenţă. Segmente congruente. Unghiuri congruente.
2 Construcţia unghiului congruent cu cel dat,a mediatoarei unui segment, a perpendicularei duse la o dreaptă.

perpendiculara

mediatoare

unghiul

3 Criteriul LUL de congruență a triunghiurilor.
4 Criteriul LUL de congruență a triunghiurilor.
5 Criteriul ULU de congruență a triunghiurilor.
6 Criteriul ULU de congruență a triunghiurilor.
7 Criteriul LLL de congruență a triunghiurilor.
8 Criteriul LLL de congruență a triunghiurilor.
9 Criteriile de congruenţă a triungiurilor dreptunghice .
10 Metoda triunghiurilor congruente.
11 Metoda triunghiurilor congruente.
12 Evaluarea sumativă
13 Distanţa de la un punct la o dreaptă
14 Linia mijlocie în triunghi. Proprietăţi. (cu demonstraţie.)
15 Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. (cu demonstraţie.)
16 Teorema unghiului exterior.
17 Mediana în triunghi
18 Proprietăţi ale triunghiului isoscel(echilateral).
19 Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic
20 Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic
21 Oră de sinteză
22 Oră de sinteză integrativă
23 Evaluarea sumativă
24 Analiza evaluării sumative
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.