^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Calcul algebric

Calcul algebric

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Operații cu numere reale reprezentate prin litere: adunarea și scăderea.
2 Operații cu numere reale reprezentate prin litere: înmulţirea şi împărţirea numerelor reale reprezentat prin litere
3 Operații cu numere reale reprezentate prin litere: ridicarea la putere cu exponent natural
4 Operații cu numere reale reprezentate prin litere: ordinea efectuării operațiilor.
5 Desfacerea parantezelor.
6 Formulele înmulțirii prescurtate. Factorizări.
7 Formulele înmulțirii prescurtate: (a±b)2=a2±2ab+b2
8 Formulele înmulțirii prescurtate: (a±b)2=a2±2ab+b2
9 Formulele înmulțirii prescurtate: (a + b)(a - b) = a2 - b2
10 Formulele înmulțirii prescurtate: (a + b)(a - b) = a2 - b2
11 Simplificarea expresiilor cu ajutorul formulelor înmulțirii prescurtate. Restrîngerea pătratului unei sume sau diferențe.
12 Simplificarea expresiilor cu ajutorul formulelor înmulțirii prescurtate. Descompunerea în factori a diferenței de pătrate.
13 Oră de sinteză
14 Oră de sinteză integrativă
15 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.