^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Numere naturale

Subcompetenţe la Numere naturale. Clasa a VI-a.

1.1. Identificarea şi utilizarea operaţiilor cu numere naturale, a ordinii operaţiilor, a semnifiaţiei parantezelor şi procedurelor de calcu în rezolvări de probleme.

1.2. Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 3, 9) şi descompunerii numerelor naturale în produs de puteri de numere prime în diferite contexte.

1.3. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea cmmdc, cmmmc a două numere naturale în diverse contexte.

1.4. Transpunerea în limbaj matematic a unei situaţii simple reale şi/sau modelate utilizînd relaţiile de divizibilitate a numerelor naturale.

1.5. Rezolvarea unor probleme simple, inclusiv din cotidian, cu ajutorul ecuaţiilor de tipul: x±a=b; a·x=b (a≠0); x:a=b (a≠0); ax+b=0 (a≠0) unde a şi b sînt numere naturale, determinînd componenta necunoscută a operaţiei prezente în ecuaţie.

1.6. Modelarea unor situaţii concrete simple cotidiene în contextul rezolvării unor probleme prin metoda figurativă, metoda falsei ipoteze, metoda reducerii la unitate, metoda mersului invers.

 

Mulțimea numerelor naturale

Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Propoziții advărate. Propoziții false.  link    
2 Propoziții advărate. Propoziții false.      
3 Mulțimi. Operații cu mulțimi.      
4 Mulțimea numerelor naturale. N și N*.      
5 Operații cu numere naturale.      
6 Operații cu numere naturale.      
7 Divizor. Multiplu.      
8 Criterii de divizibilitate cu : 2, 5, 10n.      
9 Numere pare și numere impare.      
10 Criterii de divizibilitate cu 3 și 9.      
11 Criterii de divizibilitate cu 3 și 9.      
12 Criterii de divizibilitate cu 3 și 9.      
13 Numere prime. Numere compuse.      
14 Descompunerea numărului în produs de factori primi.      
15 Evaluare sumativă.      
16 Cel mai mare divizor comun.      
17 Cel mai mare divizor comun.      
18 Cel mai mic multiplu  comun.      
19 Cel mai mic multiplu  comun.      
20 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor.      
21 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor.      
22 Metode aritmetice de rezolvare a problemelor.      
23 Rezolvarea ecuațiilor în mulțimea N.      
24 Ora de sinteză.      
25 Evaluarea sumativă.  
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.