^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Relații metrice triunghi

Subcompetențe_Relații metrice

 
7.6. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri geometrice, recurgând la argumentări, demonstraţii.
7.7. 
Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv.
7.8. 
Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor

9.1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghicîn configuraţii geometrice reale si/sau modelate.

9.2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia.

9.3. Folosirea terminologiei şi notaţiilor specifice triunghiului dreptunghic în diverse contexte.

9.4. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicatcu relaţii metrice în triunghiul dreptunghic, recurgînd la argumentări, demonstraţii.

9.5. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv în contextulrelaţiilor metrice în triunghiul dreptunghic.

9.6. Calcularea şi utilizarea valorilor sinusului, cosinusului, tangentei şi cotangentei unghiului de în rezolvări de probleme.

9.7. Iniţierea şi realizarea unor investigaţii/explorări utilizînd achitiţiile matematice referitoare la triunghiurile dreptunghice, inclusiv în domeniul antreprenorial.

Relații metrice în triunghiul dreptunghic

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Proiecţii ortogonale pe o dreaptă
2 Teorema înălţimii.
3 Teorema catetei.
4 Teorema lui Pitagora.
5 Teorema lui Pitagora.
6 Elemente de trigonometrie în triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta unghiului ascuțit.
7 Elemente de trigonometrie în triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta unghiului ascuțit.
8 Valorile sin., cos., tg., şi ctg pentru unghiurile de 300,450,600
9 Ora de sinteză
10 Oră de sinteză integrativă
11 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.