^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Clasa a V-a

I.Numere naturale. Recapitulare și completări.

Nr.crt.  ConținuturiPredareEvaluareObservații
1  Citirea și scrierea numerelor naturale cu cifre arabe      
2  Citirea și scrierea numerelor naturale cu cifre arabe      
3  Citirea și scrierea numerelor naturale cu cifre romane      
4  Compararea și ordonarea numerelor naturale      
5  Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor      
6  Aproximarea și rotunjirea numerelor naturale      
7  Rezolvarea exercițiilor și problemelor.      
8  Adunarea numerelor naturale.      
9 Scăderea numerelor naturale.      
10 Înmulțirea numerelor naturale.      
11  Factorul comun.      
12  Tehnici de calcul la înmulțire.      
13 Evaluare inițială  

Ev de examen 2015

Ev_init_2015-2016

 

Pretestare

14 Puterea unui număr natural      
15 Puterea unui număr natural      
16 Pătratul și cubul unui număr natural.      
17 Scrierea în baza 10 a unui număr natural.      
18 Scrierea în baza 10 a unui număr natural.      
19 Împărțirea numerelor naturale.      
20 Împărțirea cu rest.      
21 Tehnica de calcul cu numere naturale.      
22 Ordinea efectuării operațiilor.      
23 Expresii matematice.      
24 Ecuații.      
25 Ecuații.      
26 Rezolvare de probleme prin metode aritmetice.      
27 Rezolvare de probleme prin metode aritmetice.      
28 Rezolvare de probleme prin ecuații.      
29 Ora de sinteză      
30 Evaluare sumativă.      

Notă: Proiectare de lungă durată 2015-2016. Clasa a V-a. Autori: Guţu Ludmila & Igor

IV.Fracții

Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservații
1  Noțiunea de fracție      
2 Fracții subunitare, echiunitare, supraunitare   f_1.pdf  
3 Poziţiile relative a două drepte      
4 Poziţii relative a două drepte.      
5 Triunghiuri      
6 Triunghiuri      
7 Patrulatere.      
8 Patrulatere.      
9 Aria figurii.      
10 Aria figurii.      
11 Cercul      
12 Cercul.      
13 Cuboid, cubul, piramida.      
14 Cuboid, cubul, piramida.      
15 Cilindrul, conul, sfera.      
16 Cilindrul, conul, sfera.      
17 Volumul unui corp.      
18 Volumul unui corp.      
24 Oră de sinteză      
25 Oră de sinteză integrativă      
26 Evaluare sumativă.      

VI.5.Elemente de geometrie

Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservații
1 Puncte şi linii      
2 Unghiuri   f_1.pdf  
3 Poziţiile relative a două drepte      
4 Poziţii relative a două drepte.      
5 Triunghiuri      
6 Triunghiuri      
7 Patrulatere.      
8 Patrulatere.      
9 Aria figurii.      
10 Aria figurii.      
11 Cercul      
12 Cercul.      
13 Cuboid, cubul, piramida.      
14 Cuboid, cubul, piramida.      
15 Cilindrul, conul, sfera.      
16 Cilindrul, conul, sfera.      
17 Volumul unui corp.      
18 Volumul unui corp.      
24 Oră de sinteză      
25 Oră de sinteză integrativă      
26 Evaluare sumativă.      

II. Elemente de logică. Mulțimi.

Nr.crt.
Subiecte
Predare
Evaluare
Observaţii
    Personale Colegi    
1
Propoziții adevărate. Propoziții false.
 
 
 
2
Propoziții adevărate. Propoziții false.
 
 
 
 
3
Noțiunea de mulțime.
 
 
 
 
4
Relații între mulțimi.
 
 
 
 
5
Relații între mulțimi.
 
 
 
 
6
Reuniunea și intersecția mulțimilor.
 
 
 
 
7
Reuniunea și intersecția mulțimilor.
 
 
 
 
8
Ora de sinteză.
 
 
 
 
9
Ora de sinteză integrativă.
 
 
 
 
10
Evaluare sumativă
doc
 
 
 

 

Notă: Proiectare de lungă durată 2015-2016. Clasa a V-a. Autori: Guţu Ludmila & Igor

III.Divizibilitate

 

Nr.crt.
Subiecte
Predare
Evaluare
Observaţii
1
Divizor. Multiplu
 
 
2
Divizor. Multiplu
 
 
  
3
Criteriul de divizibilitate cu 2
 
 
  
4
Criteriul de divizibilitate cu 2
 
 
  
5
 Numere pare şi impare 
 
 
 
6
 Criteriul de divizibilitate cu 5
 
 
 
7
 Criteriul de divizibilitate cu 5
 
 
 
8
Criteriul de divizibilitate cu 10
 
 
  
9
Criteriul de divizibilitate cu 10
 
 
  
10
Ora de sinteză.
 
 
  
11
Ora de sinteză integrativă.
 
 
  
12
Evaluare sumativă
doc
 
 

Notă: Proiectare de lungă durată 2015-2016. Clasa a V-a. Autori: Guţu Ludmila & Igor

Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.