^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Inecuații. Sist. de inec.

Subcompetenţe. Inecuaţii. Sisteme de inecuaţii. Clasa a IX-a

4.1. Să identifice şi să aplice terminologia,  notaţiile  aferente noţiunilor de ecuaţie, inecuaţie, sistem de ecuaţii, sistem de inecuaţii în diverse contexte.

4.2. Să analizeze rezolvarea unei ecuaţii, inecuaţii, sistem în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

4.3. Să transpună situaţi iproblemă în limbajul ecuaţiilor, al inecuaţiilor şi/sau sistemelor de ecuaţii, să rezolve probleme obţinute şi să interpreteze rezultatul.

4.4. Să aleagă metoda adecvată de rezolvare a ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii şi inecuaţii.  

4.5. Să transpună probleme cu text în limbaj matematic în contextul rezolvării ecuaţiilor, sistemelor de ecuaţii sau reductibile la acestea.  

4.6. Să clasificarea ecuaţii, inecuaţii, sisteme de ecuaţii şi inecuaţii după diverse criterii.

4.7. Să elaboreze  plan de acţiuni privind rezolvarea problemei, utilizînd ecuaţii, inecuaţii, sisteme de ecuaţii, inecuaţii, inclusiv a problemelor din  practică.

Inecuații. Sisteme de inecuații.

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noțiunea de inecuație. Intervale de numere reale.
2 Inecuaţii de gradul I cu o necunoscută.
3  Sisteme de inecuaţii de gradul I cu o necunoscută.
4 Inecuaţii de gradul II cu o necunoscută.
5 Metoda grafică, metoda intervalelor de rezolvare a inecuațiilor de gradul II cu o necunoscută.
6 Inecuaţii raţionale cu o necunoscută şi reductibile la ele. Metoda intervalelor
7 Ora de sinteză
8 Ora de sinteză integrativă
9 Evaluarea sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.