^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Arii

Subcompetene. Arii. Clasa a IX-a

7.1. Să recunoască în diverse enunţuri  şi să utilizeze în rezolvări de probleme  formule de calcul a ariilor triunghiului, patrulaterelor, discului.

7.2. Să alegă reprezentări geometrice adecvate în vederea calculului lungimilor de segmente, măsurilor de unghiuri şi de arii.  

7.3. Să utilizeze algoritmi de calcul a ariilor figurilor geometrice plane în alte domenii (fizică, geografie, biologie, istorie etc.).

7.4. Să justifice un demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri  geometrice, recurgînd la argumentări.

7.5. Să construiască unele secvenţe simple de raţionament deductiv.

7.6. Să investigheze valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii.

Arii

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiune de arie.
2 Aria triunghiului. Aria triunghiului echilateral.
3 Aria paralelogramului
4 Aria dreptunghiului, rombului, pătratului
5 Aria trapezului
6 Noţiunea de poligon regulat. Aria hexagonului regulat
7 Lungimea cercului. Aria discului
8 Ora de sinteză
9 Ora de sinteză integrativă
10 Evaluarea sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.