^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Utile Fizică

Caracteristica unui fenomen

Planul generalizat al studierii unui fenomen, presupune parcurgerea următorilorii pași:


1.Clarificarea partcularităților externe ale fenomenului.
2.Specificarea condițiilor în care decurge fenomenul.
3.Scoaterea în evidență a esenței fenomenuluiși a mecanismului desfășurăriiacestuia.
4.Definirea fenomenului.
5.Stabilirea relațiilor dintre acest fenomenși alte fenomene.
6.Caracterizarea canttatvă a fenomenului (mărimile ce caracterizează fenome-nul, relațiile dintre aceste mărimi, formulele ce exprimă aceste relații).
7.Studiul aplicațiilor practce ale fenomenuluiși a măsurilor de prevenire a conse-cințelor dăunătoare ale acestuia.

Planul generalizat al studierii unei mărimi

1.Identficarea fenomenului sau proprietății caracterizate de această mărime.
2. Definirea mărimii.
3. Scrierea formulei (în cazul unei mărimi derivate, formula exprimă relația

    acesteimărimi cu altele).
4.Stabilirea tpului mărimii (scalară sau vectorială).
5.Indicarea unității de măsură a acestei mărimi.
6.Procedeul de măsurare.

Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.