^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Documente

Documente legislative și normative

  Nr. crt. Denumire Link
  1

 Codul educației al Republicii Moldova. Chișinău, 2014

descarcă 
  2

Ministerul Educației, Tineretului și Sportului. Concepția evaluării rezultatelor școlare.Coordonatori Vl. Pîslaru, I. Achiri. Chișinău, 2006.

descarcă 
  3 Ordinul Ministrului Educației Nr.718 din 24 iunie 2012.  descarcă 
  4 Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal. (2012)   descarcă
  5 Ministerul Educației al Republicii Moldova. Standarde de eficiență a învățării. Chișinău: Lyceum, 2012.  descarcă 
  6

Curricula  modernizate la matematică. (2010) 

 
   6.1 Curriculum modernizat la matematică pentru liceu descarcă
  6.2  Curriculum modernizat la matematică pentru gimnaziu descarcă
  7 Matematică. Programa pentru examenul de absolvire a gimnaziului, anul de studii 2014-2015 descarcă 
  8  
  9    

Documente reglatoare

Nr. Denumire Link
1 Ghidurile de implementare a curriculumului modernizat.(2010-2011)  
1.1

Matematică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţămîntul gimnazial. Aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 597 din 30.06.2011

 link
1.2 Matematică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţământul liceal, Chișinău 2010 link
2  Manuale școlare   
2.1 

ACHIRI, Ion; BRAICOV, Andrei; ŞPUNTENCO, Olga; URSU, Ludmila. Matematică : Manual pentru clasa a 5-a . Chişinău : PRUT, 2015 232 p. ISBN: 978-9975-54-206-7

 link

2.2 ACHIRI, Ion; BRAICOV, Andrei; ŞPUNTENCO, Olga. Matematică: Manual pentru clasa a 6-a . Chişinău : Prut Internațional, 2017 244 p. ISBN: 978-9975-54-300-2  link
2.3 ACHIRI, Ion; BRAICOV, Andrei; ŞPUNTENCO, Olga. Matematică: Manual pentru clasa a 7-a . Chişinău : Cartdidact, 2012 232 p. ISBN: 978-9975-9874-8-2   link
2.4 ACHIRI, Ion; BRAICOV, Andrei; ŞPUNTENCO, Olga. Matematică: Manual pentru clasa a 8-a . Chişinău : PRUT, 2013 224 p. ISBN: 978-9975-54-107-7  link
2.5 ACHIRI, Ion; BRAICOV, Andrei; ŞPUNTENCO, Olga. Matematică: Manual pentru clasa a 9-a . Chişinău : PRUT, 2016 228 p. ISBN: 978-9975-54-255-5  link
2.6 ACHIRI, Ion; EFROS, Petru; GARIT, Valentin; PRODAN, Nicolae. Matematică: Manual pentru clasa a 10-a . Chişinău : Prut Internațional, 2012 280 p. ISBN: 978-9975-54-043-8  link
2.7 ACHIRI, Ion; NEAGU, Vasile; CIOBANU, Vasile. Matematică: Manual pentru clasa a 11-a . Chişinău : Prut Internațional, 2014 304 p. ISBN: 978-9975-54-145-9  link
2.8 ACHIRI, Ion; CIOBANU, Vasile; EFROS, Maria; EFROS, Petru;GARIT, Valentin; NEAGU, Vasile; POȘTARU, Andrei; PRODAN, Nicolae; TARAGAN, Dumitru; TOPALĂ, Anatol . Matematică: Manual pentru clasa a 12-a . Chişinău : Prut Internațional, 2017 264 p. ISBN: 978-9975-54-320-0
 link
3  Ghidurile pentru profesori   

ACHIRI, Ion; BRAICOV, Andrei; ŞPUNTENCO, Olga. Matematică: Ghid pentru profesori : Clasa 5. Chişinău : Prut Internaţional, 2010 78 p. ISBN: 978-9975-69-556-5

 
4  Culegeri de teste și probe de evaluare   

 
 5 Ministerul Educației al Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Științe ale Educației. Referențialul de evaluare a competențelor specifice formate elevilor. Chișinău, 2014. 596 p. Bibliogr.: p. 595-596 ISBN: 978-9975-53-333-1 Aprobat de către Consiliul Național pentru Curriculum (proces-verbal nr. 2.3 din 04.04.2014).  link
 6

 Codul de etică al cadrului didactic

link
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.