^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Clasa a VI-a

Proiect la geometrie: Poligoane în cotidian

 PROIECTUL "Poligoane în cotidian"

În utilizarea  metodei PROIECTULUI se parcurg următoarele etape:
 1. Stabilirea temelor pentru proiect .
 2. Perioada de realizare a proiectului: 25.04-02.05.2017
 3. Planificarea activităţii (individuale sau de grup):

  -   formularea obiectivelor proiectului;

  -   constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul);

  -   distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup de elevi;

  -   distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului:

                                                                       - TEORETICIENII - aleg materialul teoretic;
                                                                       - ISTORICII - selectează materialul istoric;
                                                                       - PRACTICIENII - rezolvă fişe, sarcini practice;
                                                                       - REDACTORII - redactează, editează;

    -   identificarea surselor de documentare: manuale, proiecte mai vagi, cărţi de specialitate, reviste de               specialitate, persoane / instituţii specializate în domeniu;

 4. Desfăşurarea cercetării/colectarea datelor.
 5. Realizarea produselor/materialelor.
 6. Prezentarea rezultatelor obţinute/proiectului.
 7. Evaluarea proiectului.

Criterii de evaluare a  proiectului

 • Stabilirea scopului/obiectivelor proiectului şi structurarea conţinutului;
 • Activitatea individuală realizată de către elev (investigaţie, experiment, anchetă etc.);
 • Rezultate, concluzii, observaţii. Aprecierea succesului proiectului, în termeni de eficienţă, validitate, aplicabilitate etc.;
 • Prezentarea proiectului (calitatea comunicării, claritate, coerenţă, capacitate de sinteză etc.);
 • Relevanţa proiectului (utilitate, conexiuni interdisciplinare etc.).

(A. Stoica, în lucrarea sa - Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori  (2001, 63))

ÎÎn realizarea proiectului se respectă următoarea structură:

 1. Pagina de titlu (include tema proiectului, numele autorului/autorilor, şcoala, clasa, perioada de realizare);
 2. Cuprinsul (se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor);
 3.  Introducerea (se fac referiri la importanţa temei, cadrul conceptual şi metodologic);
 4. Dezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins;
 5. Concluzii;
 6. Bibliografie;
 7.  Anexe  

   Pe parcursul realizării proiectului, puteţi opta pentru suport şi consultaţii  în desfăşurarea cercetării, în colectarea datelor necesare şi puteţi primi  evaluări parţiale.

Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la calitatea procesului, a activităţii fiecărui elev.

I
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.