^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Clasa a V-a

I.Numere naturale. Recapitulare și completări.

Nr.crt.  ConținuturiPredareEvaluareObservații
1  Citirea și scrierea numerelor naturale cu cifre arabe      
2  Citirea și scrierea numerelor naturale cu cifre arabe      
3  Citirea și scrierea numerelor naturale cu cifre romane      
4  Compararea și ordonarea numerelor naturale      
5  Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor      
6  Aproximarea și rotunjirea numerelor naturale      
7  Rezolvarea exercițiilor și problemelor.      
8  Adunarea numerelor naturale.      
9 Scăderea numerelor naturale.      
10 Înmulțirea numerelor naturale.      
11  Factorul comun.      
12  Tehnici de calcul la înmulțire.      
13 Evaluare inițială  

Ev de examen 2015

Ev_init_2015-2016

 

Pretestare

14 Puterea unui număr natural      
15 Puterea unui număr natural      
16 Pătratul și cubul unui număr natural.      
17 Scrierea în baza 10 a unui număr natural.      
18 Scrierea în baza 10 a unui număr natural.      
19 Împărțirea numerelor naturale.      
20 Împărțirea cu rest.      
21 Tehnica de calcul cu numere naturale.      
22 Ordinea efectuării operațiilor.      
23 Expresii matematice.      
24 Ecuații.      
25 Ecuații.      
26 Rezolvare de probleme prin metode aritmetice.      
27 Rezolvare de probleme prin metode aritmetice.      
28 Rezolvare de probleme prin ecuații.      
29 Ora de sinteză      
30 Evaluare sumativă.      

Notă: Proiectare de lungă durată 2015-2016. Clasa a V-a. Autori: Guţu Ludmila & Igor

Log in to comment
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.